Stora investeringar

Styrelsen har beslutat att investera ca 55 miljoner i Rågsveden för verksamhetsåret 2017/2018

I somras verkställdes ett färdigvarulager samt timmersorteringen har moderniserats med ny mätram.
Sågen har uppdaterats med automatiserad inläggning på grovlinjen samt buffert för bräder.

Råsortering har byggds ut med en buffert för centrumutbyte.

Svetruck har levererat tre nya brädgårdstruckar under oktober månad.