Installation tips

Indendørspanel

Ved montering af indendørspanel skal du bruge:

 • Hammer/dykkerpistol
 • Tommestok
 • Rettesnor
 • Vinkeljern
 • Vaterpas
 • Sav
 • Dorn/dyknagle
 • Søm/skruer
 • Skruetrækker/boremaskine

 

Generelt
Panelerne fra Dalapanel leveres med et fugtindhold på 15 % +/-2 %. Derfor anbefaler vi, at panelerne akklimatiseres i det rum, hvor de skal monteres, i mindst tre døgn, forudsat at rummet er tørt og har en normal indendørstemperatur. Træ er et levende materiale, som forandres i takt med årstidernes fugtighed, hvorfor det kan vride og slå sig.

Opsætning
Panelerne sættes altid op med en afstand på maksimalt 600 mm. Alle overgange, som ikke har en endetap, skal støde op til en lægte. Vi anbefaler, at enderne limes. Panelet fastsømmes i den vinklede kant på fersiden med elforzinkede dykkere på mindst 45 mm. Kontroller altid panelerne inden opsætning, så du kan save eventuelle fejl væk eller sortere ukurante paneler fra.

Overfladebehandling med hvid voks
Panelerne er på forside og kanter behandlet med 100 % miljøvenlig vandfortyndbar farve, som er blevet tilsat voks og UV-middel. Det hvide pigment vil med tiden blive brudt ned, og man må forvente, at panelerne vil blive lidt mattere, men du kan altid efterbehandle panelerne.

Udendørspaneler

Ved montering af udendørspanel skal du bruge:

 • Hammer
 • Tommestok
 • Vinkeljern
 • Vaterpas
 • Sav
 • Dorn/dyknagle
 • Søm/skruer
 • Skruetrækker/boremaskine

 

Opsætning
Fastsømning af panelet bør ske med hammer og varmeforzinkede trådsøm. Undgå at anvende sømpistol, da sømhovederne let trænger for langt i panelerne, hvilket fører til fugtindtrængning ved sømhovedet.

Panelernes ender skal sømmes eller skrues fast med dobbelte søm/skruer 100–150 mm fra enden. Det er en god idé at forbore hullerne i panelernes ender for at mindske risikoen for sprækker, eller der kan anvendes selvborende panelskruer.

Andre

Reklamation
Husk, at eventuelle ukurante paneler skal sorteres fra inden opsætning. Der gælder ingen reklamationsret for opsatte paneler.

Installation tips

Installation tips til rå plan