Udtynding er ikke en udgift, det er en lønsom investering

Skoven fungerer på samme måde som køkkenhaven – en del tyndes ud for at give bedre leveforhold for de træer, som du vil satse på. Undlader man at tynde ud, opstår der selvtynding, hvor træer dør i konkurrence med hinanden. Samtidig får de overlevende træer mindre plads og vokser dårligere, end de ville have gjort i en veltyndet skov.

Flere penge i tegnebogen – i dag og i morgen

Det kan godt betale sig at tynde ud, både på langt og på kort sigt. Korrekt udført udtynding medfører altid en indtægt til skovejeren, samtidig med at skovens værdi stiger hurtigere. Derfor er det vigtigt, at den første udtynding udføres på det helt rigtige tidspunkt for at sikre den bedst mulige værdiudvikling.

Tynd ud, når kronerne mødes

Normalt bør der tyndes ud i skoven første gang, når den har nået en højde på 12-13 meter. Se på træernes kroner. Hvis træerne står så tæt, at kronerne vokser ind i hinanden, er det tid til at tynde ud. Efter udtyndingen får træerne mere plads og næring. Træbestandens kvalitet øges, og man får en større andel tømmer. Derudover tager vi os af de svage stokke, som ellers ville være gået tabt ved selvtynding. Hvis du hyrer os, lover vi dig at udføre en udtynding, som gavner din skovs udvikling mest muligt. Kontakt en af vores råtræsindkøbere for at få mere information.

Gallringsmaskin i skog