Skab de bedst mulige forudsætninger for den skov, der er på vej.

Vi behandler ofte jorden efter skovning for at fremme skovens foryngelse. Ved at blotlægge mineraljorden giver vi planten mulighed for at vokse i et mere næringsrigt miljø.

Jordbehandling er ofte en forudsætning for, at de nye planter skal få en god start på tilværelsen. Tilplantningen bliver også lettere, samtidig med at jordbehandlingen mindsker risikoen for snudebillerangreb. Klimaet bliver bedre for planterne, temperaturen i jorden stiger, og frostrisikoen mindskes, samtidig med at jordbehandlingen er med til at dræne jorden. Sørg derfor altid for at behandle jorden, hvis det er biologisk og økonomisk muligt. Det betaler sig.

Kontakt vores råtræsindkøbere, vi ved hvilken jordbehandling der passer bedst i din skov, og vi kan hjælpe dig med arbejdet.