En ny skov tager form

I henhold til de svenske skovbestemmelser skal du etablere ny skov senest tre år efter skovningsåret. Manglende jordbehandling og tilplantning vil næsten altid være ensbetydende med tabt tid og dyre ekstraforanstaltninger.

Skovningen er det første skridt mod en foryngelse af skoven

Foryngelsesarbejdet begynder allerede, når du beslutter dig for at skove. Ved at planlægge skovforyngelsen inden skovningen af den gamle skov kan du tilpasse skovningen, indføre andre træsorter eller bevare frøbærende træer.

Beskyttelse mod snudebiller

Det er også vigtigt at plante ny skov så hurtigt som muligt efter hovedskovningen for at slippe for konkurrence fra andre træer, buske og planter. Det gælder om at sætte et tilstrækkeligt stort antal planter og beskytte dem mod skadedyr som blandt andet snudebillen, som kan forårsage en stor reduktion af vedmasse blandt de spæde planter. Den bedste beskyttelse er en god jordbehandling, gerne i kombination med kemisk eller mekanisk beskyttelse.

Så mange planter bør du sætte

Et passende antal planter på et normalt skovareal er 2.000-2.500 stk. pr. hektar, afhængigt af jordens frugtbarhed. Der kan findes genveje – visse jordstykker er for eksempel velegnede til selvforyngelse – men tænk på, at der næsten altid skal jordbehandling til, for at det skal fungere. Hvis du har spørgsmål om din nye skov, kan du tale med en af vores råtræsindkøbere. Vi hjælper dig gerne med både rådgivning og tilplantning.