Sammen tager vi hånd om din skov

Vi, der arbejder i skovafdelingen, kender skoven i området og har mange års erfaring med at forvalte den. Derfor kan du henvende dig til os for at få rådgivning og service vedrørende din skov.

Skræddersyet skovning

Har du en mening om, hvordan din skovning skal udføres? Måske har du et svampested, som du værner om, særlige træer, som du vil bevare, eller specifikke krav til, hvordan udtyndingen skal foregå. Som råtræsindkøbere hjælper vi dig, så skovningen bliver lige præcis, som du vil have den. Derudover er alle vores entreprenører certificerede, så du kan føle dig ekstra sikker, når du hyrer os.

Skovbrugsplan

Har du en skovbrugsplan? Ellers er det en rigtig god idé at få en. Planen giver dig et indblik i, hvordan din skov ser ud, og hvornår det er tid til at iværksætte tiltag i skoven. Vi samarbejder med veletablerede leverandører af skovbrugsplaner. Gennem os kan du få udfærdiget en såkaldt ‘grøn plan’, som er en nødvendighed, hvis du ønsker at certificere din skov i fremtiden.

Skovcertificering

Forbrugernes stigende krav til oprindelsesmærkning, som garanterer bæredygtigt skovbrug, får flere og flere til at vælge at certificere deres skov. Vi kan hjælpe dig med at blive certificeret inden for organisationerne PEFC og FSC.

Anlægning af skovveje

Som regel er det vejen, der sætter begrænsninger i forbindelse med skovningen. For mange vil det være mest lønsomt og økonomisk levedygtigt at anlægge en skovvej. Hvis du har gode naboer, kan I desuden slå jer sammen og anlægge vejen sammen. Vi hjælper jer både med at planlægge og udføre vejarbejdet.

Økonomisk rådgivning

Hvordan skal du fordele det afkast, som skoven indbringer? Skal hele salgsbeløbet udbetales med det samme, eller skal du udarbejde en betalingsplan? Vi hjælper dig med at udnytte de skattemæssige fordele ved en skovkonto, rentefordeling, henlæggelse til konjunkturudligning med mere. Her har vi de kompetencer, der er nødvendige for at hjælpe dig med de fleste spørgsmål vedrørende din skovøkonomi, og vi formidler eksperthjælp ved behov.