Et tiltag, der betaler sig.

Rydning skaber vækst. Ved at rydde i skoven giver du de mest værdifulde træer mulighed for at vokse. Selve rydningen indebærer naturligvis en udgift, men du kan være sikker på, at du får et bedre afkast i fremtiden. Det er et tiltag, der betaler sig.

Hvis skoven er ryddet, giver udtynding og skovning et bedre afkast

En træbestand, som er blevet ryddet på det rigtige tidspunkt, øger indtægterne i omdriftstiden med mellem 20.000 og 50.000 kroner pr. hektar. Rydningen øger ikke kun værdien i den kommende skov – en korrekt udført rydning betaler sig allerede ved den første udtynding. Et tyndt træ er lige så dyrt at håndtere som et groft. Omkostningerne til udtynding og hovedskovning bliver derfor langt mindre i en ryddet skov. En tommelfingerregel siger, at du normalt bør rydde, når hovedstokkene er to til tre meter høje. Normalt skal afstanden mellem træerne være to meter, men det kan varierealt efter jordens frugtbarhed og de aktuelle træsorter.

Er du en af dem, der har indset hvor vigtigt rydning er, men af forskellige årsager ikke kan eller vil gøre det selv? Tal med en af vores råtræsindkøbere så hjælper vi dig.