Vi hjælper dig med at få en god pris for din skov

Som skovejer er det vigtigt at overveje, hvornår man skal skove. Hovedskovning bør ske, når skoven er hugstmoden, hvilket som regel er når træerne er mellem 75 og 130 år gamle. Din beslutning afhænger dog også af andre faktorer, for eksempel risikoen for skader på skoven og din økonomiske situation.

Korrekt planlagt og udført skovning

Hvis du skover for tidligt, går du glip af en vækst i forhold til kvalitet, kvantitet og værdi. Venter du for længe, mindskes væksten, og risikoen for skader stiger. Dermed sætter du også skovens værdi på spil. En skovbrugsplan gør det nemmere for dig at træffe beslutninger, samtidig med at du får bedre styr på din træbestands alder og tilstand. Kontakt os så hjælper vi dig med al rådgivning, som vedrører beslutninger i forhold til din skov. Når du henvender dig til Sveden Trä, garanterer vi, at du får præcis den skovning, du ønsker: Arbejde af høj kvalitet, minimering af skader, beskyttelse af miljøet og en rimelig betaling for din skov.

Glem ikke genvækst

Det er vigtigt, at du sørger for at bruge en del af pengene på genvækst, jordbehandling og tilplantning.

Slutavverking