Kontakt

Ordermottagning
Träkomponenter: +46 10 471 91 73
DalaFloda Golv: +46 10 471 92 20
Dalalist: +46 10 471 91 79

order@svedentra.se

Öppettider växel
Måndag-Torsdag 8:00-16:00
Fredag 8:00-14:00

Lunch mellan 12:00-13:00

PDF-FAKTURA
Leverantörsfakturor skickas i första hand som PDF-faktura till invoice@svedentra.se

FAKTURAFRÅGOR
Ärenden till ekonomiavdelningen hänvisas till finance@svedentra.se
Växel
+46 10 471 91 00
info@svedentra.se
Sveden Trä
Näset 117
786 94 Äppelbo
DalaFloda Golv
Industrivägen 9
785 42 Mockfjärd
Dalalist
V:a Industrigatan 22
782 33 Malung
Träkomponenter
Kyrkbyvägen 4
786 33 Vansbro

Ledning

Per-Erik Andersson

VD
Tel +46 10 471 91 10
per-erik.andersson@svedentra.se

Försäljning & Marknad

Christer Olsson

Försäljningschef, Sågade trävaror
Tel +46 10 471 91 20
Mob +46 70 554 04 25
Fax +46 281 223 75
christer.olsson@svedentra.se

Erik Jacobsson

Försäljning vidareförädling
Tel +46 10 471 91 90
erik.jacobsson@svedentra.se

Katharina Andersson

Vidareförädling
Tel +46 10 471 91 23
katharina.andersson@svedentra.se

Platschefer

Maria Redhe

Platschef
DalaFloda Golv
Tel +46 10 471 92 19
maria.redhe@svedentra.se

Anders Gustavsson 

Platschef
Träkomponenter
Tel +46 10 471 91 96
anders.gustavsson@svedentra.se

Richard Andersson

Platschef
Dalalist
Tel +46 10 471 91 15
richard.andersson@svedentra.se

Ordermottagning

Malin Redhe

Ordermottagning
DalaFloda Golv
Tel +46 10 471 92 20
malin.redhe@svedentra.se

Elisabeth Argårds

Ordermottagning
Dalalist
Tel +46 10 471 91 79
Fax +46 280 141 10
elisabeth.argards@svedentra.se

Sara Eriksson

Ordermottagning
Träkomponenter
Tel +46 10 471 91 89
sara.eriksson@svedentra.se

Produktion

Sven Brandt 

Samordnare
Tel +46 10 471 91 14
sven.brandt@svedentra.se

Örjan Eriksson

Byggansvarig
Tel +46 10 471 91 94
orjan.eriksson@svedentra.se

Björn Andersson

Personalchef
Tel +46 10 471 91 21
bjorn.andersson@svedentra.se

Johan Steffansson 

Produktionschef
Tel +46 10 471 91 22
johan.steffansson@svedentra.se

Transport

Åsa Öhrn

Frakter, Avrop
Kontrakt, Utlastning
Tel +46 10 471 91 13
Fax +46 281 222 75
asa.ohrn@svedentra.se

Ekonomi

Sara Eriksson

Administration
Tel +46 10 471 91 89
sara.eriksson@svedentra.se

Maria Heens

Administration
Tel +46 10 47 19 111
maria.heens@svedentra.se

Marie Munters

Receptionist, dokument
Tel +46 10 47 19 116
marie.munters@svedentra.se

IT

Mattias Olsson

IT-chef
Tel +46 10 471 91 99
mattias.olsson@svedentra.se

Jonas Fernström

IT
Tel +46 10 47 19 299
jonas.fernstrom@svedentra.se