Stora investeringar

Styrelsen har beslutat att investera ca 55 miljoner i Rågsveden för verksamhetsåret 2017/2018

I somras färdigställdes ett varumagasin samt modernisering av timmersorteringen med ny mätram.
Sågen har uppdaterats med automatiserad inläggning på grovlinjen samt buffert för bräder.

Råsortering har byggts ut med en buffert för centrumutbyte.

Svetruck har levererat tre nya brädgårdstruckar under oktober månad.