Investering i Rågsveden

I Rågsveden har en investering på ca 40 miljoner avslutas efter några månaders inkörning. Investeringen består av ut- och ombyggnad av råsorteringen på sågverket i Rågsveden, investeringen startades redan sommaren 2017 med en buffert för brädlinjen samt en buffert för centrumutbytet med turbomatare som stod klar i oktober 2017. I  maj 2018 levererades ny turbomatare till brädlinjen samt byggdes en helt ny byggnad med ströhantering, paketläggning och paketutgång med automatisk bolsterläggare.

Leverantör av projektet är Gunnarssons Verkstad och byggnationen har skötts av Munters Bygg.