Organisationsförändring sågade trävaror.

Organisationsförändring marknadsavdelningen, sågade trävaror.

Vår Försäljningschef Christer Olsson, har efter 30 års anställning på Sveden Trä, beslutat sig för att fr.o.m 30 April 2020 gå i förtida pension.

Ny försäljningschef fr.o.m 1 maj är Tomas Persson som har lång erfarenhet inom försäljning.

Direkt +46 (0) 10 471 91 20
Växel +46 (0) 10 471 91 00
Mail; tomas.persson@svedentra.se