Dalapanel

Dalapanel

Våra produkter är resultatet av den bästa råvaran, senaste tekniken och den tradition och kunskap som präglar vår verksamhet. Här, i hjärtat av Dalarna, producerar vi ytterpaneler för dig som vill ge ditt hus ett långvarigt skydd och innerpaneler för dig som vill ge din innemiljö ett naturligt liv.

Ytterpanel

Bättre skydd och mindre arbete – därför ska du välja vår behandlade ytterpanel

Genom att välja Dalapanels grund- och mellanstrukna panel kommer du att minska arbetskostnaden, få ett billigare slutresultat och en bättre produkt. Vår målning sker inomhus i en modern anläggning där virket har rätt förutsättningar och vi har kontroll över processen. Undersökningar visar också att träpanel som grundmålats i fabrik har 30 procents längre hållbarhet än omålad panel. Som en av få leverantörer erbjuder vi dessutom våra kunder möjligheten att själva välja mellan olika färgsystem.

Innerpanel

Vi lever större delen av våra liv inomhus – därför behöver vi livfulla rum

Med innerpanel från Dalapanel har du möjlighet att ta med dig en bit av vår vackra svenska natur in i värmen. Låt det pryda allt från kontoret till sovrummet. Vi erbjuder paneler som kan ge ett sobert och exklusivt intryck, likväl som ett lantligt och romantiskt. Genom att välja profil och färg har du möjlighet att skapa just det hem som du vill ha.

Dalapanels produktion

Vi drivs av ständig förbättring
I vår förädlingskedja förenas gedigen yrkeskunskap med modern teknologi. Vi har utvecklat vår produktionsanläggning för att möta marknadens skiftande behov. I dag kan vi till exempel som en av få leverantörer i Sverige erbjuda fingerskarvade och ytbehandlade ytterpaneler upp till 7,5 meter.

Rätt råvara skapar rätt förutsättningar
Vår råvara kommer i stor utsträckning från vårt närområde. Här växer träden inte för fort och inte för långsamt, utan i precis rätt takt. Efter ungefär hundra år är de starka, motståndskraftiga och redo för avverkning. Vi väljer sedan ut de bästa ämnena för att tillverka våra inner- och ytterpaneler.

Här utgår vi från vår hantverkskunskap
På Dalapanel arbetar vi i en bransch där utvecklingen går rasande snabbt och där ny teknik ständigt skapar nya förutsättningar. Samtidigt är det människorna bakom utrustningen som är den yttersta garantin för att de varor som lämnar produktionen håller den kvalitet som våra kunder förväntar sig. Vår långa erfarenhet av att tillverka och ytbehandla både inner- och ytterpaneler, tillsammans med vår nyfikenhet och vårt intresse för nya lösningar är det som gör vår produktion unik.

 
Innerpaneler
Ytterpaneler