Låt din råvara stanna där den hör hemma

Med en radie på ca 10 mil från sågverket Rågsveden köper vi upp det timmer som utgör grunden för Sveden Träs verksamhet. Råvaran från de tätbevuxna träden i vår bygd är första länken i kedjan av kvalitet som kännetecknar vår verksamhet. Genom att anlita oss stannar din råvara där den hör hemma.

Vi vet hur man tar hand om din skog på bästa sätt

Vi som jobbar på skogsavdelningen ger dig råd och service om allt som händer i din skog. Vi utför avverkningar, gallringar, hjälper till med plantering, markberedning och röjning. Vi kan också hjälpa till med ekonomisk rådgivning, med att bygga skogsbilvägar och göra skogsbruksplaner. Är du intresserad av att certifiera din skog så stöttar vi dig även där. I slutändan handlar det om förtroende. Sveden Trä är en trygg, lokal partner som du kan lita på. Vi lever och verkar där din skog finns, därför vet vi också hur man tar hand om den på bästa sätt.

För dig som är en trogen leverantör erbjuder vi ett avtal som innehåller extra förmåner. Det är vårt sätt att tacka för det förtroende som du visat oss. Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig till någon av våra virkesköpare.