Kontakt_old

Ordermottagning
Träkomponenter: +46 10 471 91 73
DalaFloda Golv: +46 10 471 92 20
Dalalist: +46 10 471 91 79

order@svedentra.se

Öppettider växel
Måndag-Torsdag 8:00-16:00
Fredag 8:00-14:00

Lunch mellan 12:00-13:00

PDF-FAKTURA
Leverantörsfakturor skickas i första hand som PDF-faktura till invoice@svedentra.se

FAKTURAFRÅGOR
Ärenden till ekonomiavdelningen hänvisas till finance@svedentra.se
Växel
+46 10 471 91 00
info@svedentra.se
Sveden Trä
Näset 117
786 94 Äppelbo
DalaFloda Golv
Industrivägen 9
785 42 Mockfjärd
Dalalist
V:a Industrigatan 22
782 33 Malung
Träkomponenter
Kyrkbyvägen 4
786 33 Vansbro

Ledning

Per-Erik Andersson

VD
Tel +46 10 471 91 10
per-erik.andersson@svedentra.se

Försäljning & Marknad

Tomas Persson

Försäljningschef, Sågade trävaror
Tel +46 10 471 91 20
tomas.persson@svedentra.se

Erik Jacobsson

Försäljning vidareförädling
Tel +46 10 471 91 90
erik.jacobsson@svedentra.se

Katharina Andersson

Försäljning vidareförädling
Tel +46 10 471 91 23
katharina.andersson@svedentra.se

Platschefer

Maria Redhe

Platschef
DalaFloda Golv
Tel +46 10 471 92 19
maria.redhe@svedentra.se

Anders Gustavsson 

Platschef
Träkomponenter
Tel +46 10 471 91 96
anders.gustavsson@svedentra.se

Richard Andersson

Platschef
Dalalist
Tel +46 10 471 91 15
richard.andersson@svedentra.se

Ordermottagning

Malin Redhe

Ordermottagning
DalaFloda Golv
Tel +46 10 471 92 20
malin.redhe@svedentra.se

Elisabeth Argårds

Ordermottagning
Dalalist
Tel +46 10 471 91 79
elisabeth.argards@svedentra.se

Sara Eriksson

Ordermottagning
Träkomponenter
Tel +46 10 471 91 89
sara.eriksson@svedentra.se

Produktion

Sven Brandt 

Samordnare
Tel +46 10 471 91 14
sven.brandt@svedentra.se

Örjan Eriksson

Byggansvarig
Tel +46 10 471 91 94
orjan.eriksson@svedentra.se

Björn Andersson

Personalchef
Tel +46 10 471 91 21
bjorn.andersson@svedentra.se

Johan Steffansson 

Produktionschef
Tel +46 10 471 91 22
johan.steffansson@svedentra.se

Transport

Åsa Öhrn

Frakter, Avrop
Kontrakt, Utlastning
Tel +46 10 471 91 13
asa.ohrn@svedentra.se

Ekonomi

Sara Eriksson

Administration
Tel +46 10 471 91 89
sara.eriksson@svedentra.se

LISA BRINKEMO

Administration
Tel +46 10 471 91 17
lisa.brinkemo@svedentra.se

Maria Heens

Administration
Tel +46 10 471 91 11
maria.heens@svedentra.se

JENNIE BLIXT

Receptionist, dokument
Tel +46 10 471 91 16
jennie.blixt@svedentra.se

Marie Munters

Receptionist, dokument (Föräldraledig)
Tel +46 10 471 91 16
marie.munters@svedentra.se

CHRISTER PAUNIA

Ekonomichef
Tel +46 10 471 91 88
christer.paunia@svedentra.se

IT

Mattias Olsson

IT-chef
Tel +46 10 471 91 99
mattias.olsson@svedentra.se

Jonas Fernström

IT
Tel +46 10 471 92 99
jonas.fernstrom@svedentra.se

SKOGSAVDELNING

KATARINA BERGQUIST

Råvaruchef
Tel +46 10 471 91 30
katarina.bergquist@svedentra.se

ANN-MARGRETH LARSSON

Skogsekonomi
Tel +46 10 471 91 37
ann-margreth.larsson@svedentra.se

THOMAS HEENS

Råvaruinköp
Tel +46 10 471 91 35
thomas.heens@svedentra.se

JONAS BERGQVIST

Råvaruinköp
Tel +46 10 471 91 36
jonas.bergqvist@svedentra.se

ROGER BERG

Råvaruinköp
Tel +46 10 471 91 31
roger.berg@svedentra.se

PÄR SUNDESKOG

Råvaruinköp
Tel +46 10 471 91 38
par.sundeskog@svedentra.se

BJÖRN SPETT

Råvaruinköp
Tel +46 10 471 91 34
bjorn.spett@svedentra.se

EMIL KNUTS

Råvaruinköp
Tel +46 10 471 91 33
emil.knuts@svedentra.se

Oskar Lindgren

Råvaruinköp
Tel +46 10 471 91 32
oskar.lindgren@svedentra.se