Gallring är inte en kostnad,

det är en lönsam investering

Skogen fungerar på samma sätt som morotslandet. En del gallras bort för att ge ökat livsutrymme åt de träd som du vill satsa på. Utan gallring uppstår självgallring och träd dör i konkurrensen med varandra. Samtidigt får de som överlever mindre utrymme och växer sämre än vad de skulle gjort i en gallrad skog.

Mer pengar i plånboken, idag och i morgon

Det lönar sig att gallra både på lång och kort sikt. Rätt utförd gallring ger alltid en intäkt till skogsägaren samtidigt som värdet på skogen ökar snabbare. Därför är det viktigt att den första gallringen genomförs vid rätt tidpunkt, för att på så vis ge skogen den bästa värdeutvecklingen.

Gallra när kronorna möts

Normalt bör skogen gallras första gången när den nått en höjd av ca 12-13 meter. Titta på trädens kronor. Står träden så tätt att kronorna växer in i varandra är det dags att gallra. Efter gallringen får träden mer utrymme och näring. Kvaliteten i beståndet höjs och andelen timmer ökar. Dessutom tar vi hand om de svaga stammar som annars skulle gå förlorade i självgallring. Om du anlitar oss lovar vi att utföra en gallring som är den bästa för din skogs utveckling. Hör av dig till någon av våra virkesköpare så berättar de mer.

Gallringsmaskin i skog