Skapa de bästa förutsättningarna för skogen som kommer

Vi markbereder ofta avverkade skogsområden för att underlätta skogens föryngring. Genom att blottlägga mineraljorden får plantan möjlighet att växa upp i en mer näringsrik miljö.

Markberedning är många gånger en förutsättning för att ge de nya plantorna en så bra start som möjligt. Det blir också lättare att plantera, samtidigt som markberedningen minskar risken för angrepp från snytbaggen. Klimatet blir bättre för plantorna, temperaturen i marken stiger och frostrisken minskar, samtidigt som markberedningen hjälper till att dränera marken. Markbered därför alltid där det är biologiskt och ekonomiskt lämpligt. Det lönar sig.

Kontakta våra virkesköpare, vi vet vilken markberedning som passar bäst i din skog och kan hjälpa dig med arbetet.