En ny skog tar form

Enligt skogsvårdslagen måste du anlägga ny skog senast under tredje året efter avverkningssåret. Att hoppa över markberedning och plantering betyder nästan alltid förlorad tid och dyra extraåtgärder.

Avverkningen är starten på skogens föryngring

Arbetet med föryngring börjar redan när du bestämmer dig för att avverka. Genom att planera för föryngringen innan den gamla skogen avverkas kan du anpassa avverkningen, ändra trädslag eller spara fröträd.

Skydda dig mot snytbaggen

Att plantera ny skog så snart som möjligt efter slutavverkning är också viktigt för att slippa konkurrens från andra träd, buskar och växter. Det gäller att sätta ett tillräckligt stort antal plantor och skydda dem mot skadeinsekter som bland annat snytbaggen, som annars riskerar att orsaka stor avgång bland de späda plantorna. Bästa skyddet är en god markberedning, gärna i kombination med något skydd, kemiskt eller mekaniskt.

Så många plantor bör du sätta

Lämpligt antal plantor på en normal skogsmark är mellan 2 000-2 500 stycken per hektar, beroende på markens bördighet. Det kan finnas genvägar, vissa marker lämpar sig för självföryngring, men tänk på att det nästan alltid krävs markberedning för att lyckas. Har du funderingar kring din nya skog så prata med någon av våra virkesköpare, vi hjälper dig gärna med både rådgivning och plantering.