Tillsammans tar vi hand om din skog

Vi som jobbar på skogsavdelningen känner skogen här och har lång erfarenhet av att förvalta den. Därför kan du vända dig till oss för råd och service kring alla ärenden som rör din skog.

Skräddarsydd avverkning

Har du synpunkter på hur din avverkning ska utföras? Kanske har du ett svampställe som du är rädd om, speciella träd som du vill spara eller specifika krav på hur gallringen ska utföras. Som virkesköpare hjälper vi dig att få till stånd en avverkning som du vill ha den. Dessutom är alla våra entreprenörer certifierade, det gör att du kan känna dig extra säker när du anlitar oss.

Skogsbruksplan

Har du en skogsbruksplan? Om inte så är det mycket klokt att skaffa en. Planen ger dig kunskap om hur din skog ser ut och är när du behöver göra åtgärder i skogen. Vi samarbetar med etablerade skogsbruksplanetillverkare. Genom oss kan du välja att få en så kallad grön plan gjord, ett måste om du i framtiden skulle vilja certifiera din skog.

Skogscertifiering

Konsumenternas ökade krav på ursprungsmärkning som garanterar uthålligt skogsbruk gör att allt fler väljer att certifiera sin skog. Vi kan hjälpa dig att bli certifierad både inom organisationerna PEFC™ och FSC® (FSC-C011817).

Bygga skogsväg

Oftast är det vägen som sätter begränsningar för när det ska avverkas. Att bygga en skogsbilväg är för många det ekonomisk mest lönsamma. Har du goda grannar kan ni dessutom gå ihop och bygga vägen tillsammans. Vi hjälper er både med att planera och genomföra vägbygget.

Ekonomisk rådgivning

Hur ska du fördela det du får i avkastning av skogen? Ska hela försäljningssumman betalas ut direkt eller ska du göra en betalningsplan? Vi hjälper dig att utnyttja de skattetekniska möjligheter som finns med skogskonto, räntefördelning, periodiseringsfonder, med mera. Här har vi den kompetens som behövs för att hjälpa dig med de flesta frågor som rör din skogsekonomi och vi förmedlar experthjälp när det behövs.