En åtgärd som lönar sig

Röjning skapar tillväxt. Genom att röja i skogen för du över tillväxten till de mest värdefulla träden. Visserligen uppstår en kostnad när du röjer, men du kan vara säker på att du får en bättre avkastning i framtiden. Det är en åtgärd som lönar sig.

Om skogen är röjd ger gallring och avverkning bättre avkastning

Ett bestånd som är röjt vid rätt tillfälle ökar intäkterna under omloppstiden med mellan 20 000 och 50 000 kr per hektar. Röjningen ökar inte bara värdet i den framtida skogen. Rätt utförd betalar sig röjningen redan vid första gallringen. Ett klent träd är lika dyrt att hantera som ett grovt. Kostnaden vid gallring och slutavverkning blir därför mycket mindre i en röjd skog. En tumregel säger att du normalt bör röja när huvudstammarna är två till tre meter höga. Normalt ska avståndet mellan träden vara två meter, men det kan variera beroende på markens bördighet och aktuella trädslag.

Hör du till alla dem som inser vikten av att röja, men av olika skäl inte kan eller vill göra det själv? Prata med någon våra virkesköpare så hjälper vi dig.