Vi hjälper dig att få bra betalt för din skog

Som skogsägare är det viktigt att fundera på när du ska avverka skogen. Slutavverkning bör ske när skogen har vuxit klart, vanligtvis när träden är mellan 75 till 130 år gamla. Men även andra faktorer påverkar ditt beslut, till exempel risken för skador på skogen och din ekonomiska situation.

Rätt planerad och väl utförd avverkning

Om du avverkar för tidigt mister du tillväxt på träden både när det gäller kvalité, kvantitet och värde. Väntar du för länge minskar tillväxten och risken för skador ökar. Därmed riskerar du också värdet på skogen. Att ha en skogsbruksplan underlättar dina beslut samtidigt som du håller bättre koll på dina bestånds ålder och tillstånd. Kontakta oss så hjälper vi dig med all rådgivning kring dina skogliga beslut. När du vänder dig till Sveden Trä garanterar vi en avverkning som du vill ha den: med hög kvalitet på arbetet, minimering av skador, fin naturvård och bra betalt för din skog.

Glöm inte återväxten

Det är viktigt att du ser till att använda en del av pengarna till återväxten, markberedning och plantering.

Slutavverking