TRÄKOMPONENTER

Att bygga i trä är en svensk tradition. Här har vi utmärkta förutsättningar. Både vad gäller tillgång av trä och hantverkskunnande. I Dalarna är vi dessutom lyckligt lottade med tillgång till den absolut bästa råvaran. Något som vi på Sveden Trä idag utnyttjar för att producera byggnads- och konstruktionsvirke av högsta kvalitet.

RAKA VÄGEN TILL ETT BÄTTRE RESULTAT

De produkter i furu och gran som vi erbjuder har något gemensamt. De är alla resultatet av en ständig jakt på kontroll och leveranssäkerhet. Vårt mål är att du ska känna dig absolut säker på att du har de bästa förutsättningarna för att lyckas med ditt projekt. Därför hjälper vi dig både med rådgivning och försäljning av byggnads- och konstruktionsvirke – produkter som lever upp till ditt behov av längd, dimension, kvalitet och leveranssäkerhet. Oavsett om det gäller takstolar eller byggnadsvirke.

MED INNOVATION SOM TRADITION

Efter många års utvecklingsarbete har vi idag optimala förutsättningar för att tillverka fingerskarvat och hållfasthetssorterat konstruktionsvirke. Vi kan till exempel producera långa profilerade plankor upp till 12,5 meter. Produkter som kan anpassas med bland annat exaktkapning, borrning och tryckimpregnering, för att tillgodose våra kunders behov.

GÖR RÄTT FRÅN BÖRJAN, BÖRJA MED DEN BÄSTA RÅVARAN

Här hämtar vi råvaran från Dalarna till Norrland, samtidigt står Dalarnas djupa skogar för stommen i vår tillverkning. Här växer träden inte för fort och inte för långsamt, utan i precis rätt takt. Efter ungefär hundra år är de starka, motståndskraftiga och redo för avverkning. Den unika råvaran är en förutsättning för vår höga kvalitet.

LÅT VÅR ERFARENHET GUIDA DIG FRAMÅT

Vår flexibla och effektiva produktion bygger på våra medarbetares mångåriga erfarenhet inom trä- och byggbranschen. Vi har idag möjlighet att tillgodose behovet av allt från kundanpassade och prefabricerade komponenter som väggblock och bjälklagskassetter, till takkassetter, bullerplank, takstolar och byggnadsvirke. Med vår kunskap och erfarenhet hjälper vi våra kunder att hitta lösningar som passar just dem.

BYGGNADSVIRKE

Vi har ett brett sortiment av byggnadsvirke i furu och gran för alla typer av objekt. Vi tillhandahåller också tjänster som hållfasthetssortering av konstruktionsvirke, exaktkapning och fingerskarvning, dessutom kan produkterna bearbetas till objekt.

RÅSPONTLUCKOR

Råspontluckor är det vanligaste materialet som används vid taktäckning och ger ett stabilt underlag. Vi tillverkar råspontluckor i tjocklekarna 20 mm och 23 mm i längder upp till 4,8 meter. Bredden är alltid 530 mm, täckande bredd. Råspontluckorna kan beställas objektanpassade med grundmålad baksida. Det är enkelt att använda färdiga råspontluckor och spar mycket tid.

FINGERSKARVAT KONSTRUKTIONSVIRKE

Efter flera års målinriktat utvecklingsarbete har vi den erfarenhet och det tekniskt kunnande som krävs för att tillverka fingerskarvat hållfasthetssorterat konstruktionsvirke. Specialiteten är långa profilerade plankor upp till 12,5 meter. Vi tillverkar dimensioner upp till 80*220 mm. Produkterna kan bearbetas, bland annat utförs exaktkapning, borrning och tryckimpregnering. Tillverkningen sker under kontroll av SP. Vi är certifierade enligt svensk standard C18-C24 och tysk standard S10.

TAKSTOLAR

Vår långa erfarenhet inom trä- och byggbranschen och vår moderna produktionsmiljö gör att vi idag kan hjälpa våra kunder att hitta lösningar som passar just dem. Våra takstolar är CE-godkända enligt Eurokod 5. Takstolsplaner och beräkningar arbetas fram av egna ackrediterade takstolskonstruktörer i de mest avancerade CAD-systemen på marknaden. Tillverkningen sker i två produktionslinjer under kontroll av SP. Vi tillverkar takstolar med en spännvidd upp till 21 meter.

Se vårt utbud av takstolar och skicka förfrågan till våra konstruktörer

PREFAB

Vi har lång erfarenhet av att tillverka kostnadseffektivt individuellt utformade prefabricerade hus och komponenter som väggblock, takstolar, bjälklagskassetter, takkassetter och bullerplank. Tillverkningen omfattar allt från bostäder till industri-, lantbruks- och skolbyggnader. Vi samarbetar också med arkitekter, konstruktörer och andra aktörer på marknaden. Vår flexibla och effektiva produktion bygger på våra medarbetares mångåriga erfarenhet från trä- och byggbranschen.