Vi tänker längre

Sveden Trä är ursprung och framtid. Det är övertygelse och anpassning, stolthet och ansvar. Sveden Trä är en kraft som förenar. En kraft som förankrar. I en värld som letar efter genvägar och snabba lösningar är Sveden Trä ett löfte om något som varar.

De stockar som utgör stommen i vår verksamhet var plantor för mer än 100 år sedan. Under ett sekel har de växt sig starka och tåliga. Det är en råvara som kommer med en historia, det är vårt ansvar att ge den en framtid. Att förädla den möjlighet som naturen gett oss och skapa produkter i både furu och gran med ett värde som består.

Därför lovar vi att inte slarva eller tappa skärpan, att lära från det som varit och utveckla det vi har, att hela tiden sträva efter att bli bättre och alltid ta ansvar för de produkter som bär vårt namn. Vi kommer aldrig att söka den korta vägen, vi kommer alltid att tänka längre.

Sveden Trä kännetecknas av:

Tradition och Historia

 Yrkesskicklighet

Stolthet

Värderingar

Sveden Trä är ett företag som präglas av tradition och historia, där den lokala förankringen format verksamheten. Möjligheten att leva och arbeta i hjärtat av Dalarna är en stark drivkraft. Här utgår vi ifrån den lokala råvaran och använder vår moderna teknik och yrkesskicklighet för att skapa träprodukter av högsta kvalitet. Vi är stolta över bygden vi bor i och företaget vi jobbar på, därför känner vi också ett ansvar för de produkter som företaget producerar.

Du som letar efter en framtida samarbetspartner, börja med att titta på vår historia.

Allt börjar 1934 då några driftiga bönder i Äppelbo använder sina gemensamma krafter för att bygga upp Rågsveden Ångsåg. Sågen blir en livsnerv i bygden och får stor betydelse för lokalsamhället. Därför är det med förskräckelse som invånarna i Äppelbo ser hur verksamheten vacklar när den dåvarande huvudägaren omkommer i sågverket, drygt två decennier efter starten. I slutet av 50-talet är läget dystert, man har under de senaste åren genomfört stora investeringar men saknar nu det självklara ledarskapet. Men det som ser ut att bli slutet kommer istället att innebära starten på en helt ny epok.

Familjen Andersson tar över 1959

Aron Andersson letar vid den här tidpunkten efter nya utmaningar. Erfarenhet, kunskap och kontakter har han fått från familjens egen sågverksamhet, dessutom är han full av framtidstro och vill nu stå på helt egna ben. Med hjälp av Äppelbo kommun, som ser värdet i att sågen hamnar hos en ägare med långsiktiga planer, kan Aron ta över verksamheten och återuppta produktionen. Den långsiktighet som kommunen sökt efter får man med råge. Sedan Arons köp av verksamheten har familjen Andersson i tre generationer utvecklat och moderniserat det sågverk som idag är stommen i Sveden Trä. Där andra har gett upp har familjen gett mer. Genom att gå sin egen väg och leva med filosofin ”månar du om din personal så kommer de att måna om ditt företag” har man framgångsrikt tagit sig genom branschens upp- och nedgångar.

En verksamhet fylld av satsningar och investeringar

En framgångsrik sågverksamhet bygger på ett ständigt flöde av förbättringar, samtidigt finns det vissa avgörande satsningar som gjort Rågsveden till vad det är idag. En sådan är investeringen i sågens första hyvel. Det markerar starten på den fina vidareförädling som idag blivit företagets signum. En annan strategisk satsning är när man skapar ett skogsbolag med uppgift att trygga sågens timmerförsörjning. Men den verkligt stora förändring, en förändring som sätter kursen för hela verksamheten under en lång tid framöver, är när sönerna Per-Erik och Karl-Inge, som vid den här tiden tagit över ansvaret för företaget, beslutar att bygga en helt ny såglinje. Den gamla ramsågen ersätts av en ny reducerklingsåg från Ari 1984, och direkt dubblas produktionen. 20 år senare följs sågsatsningen upp med en ny modern klentimmerlinje från Veisto och återigen lyfter sågens kapacitet avsevärt.

Verksamheten expanderar

Under årens lopp är det inte bara sågverket som utvecklats. Hela tiden har familjen Andersson sökt nya möjligheter att stärka sin verksamhet. 1987 bestämmer man sig för att köpa den anrika listfabriken Malungs Listhyvleri och så bildas Dalalist. Den förvärvade verksamheten har länge dragits med lönsamhetsproblem, men det avskräcker inte. Här ser man möjlighet att utvidga företagets vidareförädling och använda de kvistfria sidobrädorna som sågen producerar. I listfabrikens måleri får listerna snart sällskap av innerpanel från Rågsveden, en ny produkt som skickas på export till Danmark. Ytbehandling av innerpanel blir framgångsrik vilket skapar behovet av nya lokaler. Man startar nu också upp en helt ny ytbehandlingslinje. 1993 är det dags att ta över lokaler och maskiner från det som en gång var Faluhus produktion i Vansbro, och på så vis skapas Västerdala Träkomponenter. Där ligger idag företagets två målerilinjer. Verksamheterna fortsätter att expandera och 2009 skapas det gemensamt företagsnamnet Sveden Trä. Ett verktyg som används för att med gemensamma krafter bearbeta marknaden. 2012 tillkommer verksamheten DalaFloda Golv efter att man lyckas lägga det vinnande budet på verksamheten. Nu kan Sveden Trä äntligen gå ut på marknaden och erbjuda ett heltäckande sortiment av vidareförädlade och ytbehandlade trävaror såsom list, innerpanel, ytterpanel och massiva trägolv.

Framgångarna uppmärksammas

Viljan att ständigt utvecklas och modet att gå sin egen väg är något som inte bara resulterat i en konkurrenskraftig verksamhet och en livsgivande kraft för hela bygden. Sveden Trä har med åren också uppmärksammats på de större arenorna. 2009 tilldelas företaget Trippel-A Diamantdiplom för högsta kreditvärdighet i Soliditets kreditratingsystem för 20 år i rad. En utmärkelse som placerar Sveden Trä i en exklusiv skara, ensamma i branschen och tillsammans med endast 94 andra svenska företag. Två år senare utnämns företagets vd, Per-Erik Andersson, av branschorganisationen Företagarna till årets företagare i Sverige med motiveringen:

Som förstapristagare i den riksomfattande tävlingen Årets Företagare i Sverige 2011 hittar vi ett företag som verkar inom en traditionell bransch. Det är ett företag som har haft en extremt god utveckling under de senaste åren och trots flera lågkonjunkturer inom branschen har man utvecklat och investerat i företaget. Företagaren och ägaren har satsat helt rätt – han har hela tiden haft kundernas behov för ögonen, varit miljömedveten och satsat på sin personal. Han har även gjort stora insatser för sin hembygd.

Här följer några milstolpar i vår stolta historia

Rågsveden Ångsåg startar sin produktion

Familjen Andersson tar över verksamheten

Sågen får sitt första moderna hyvleri

Företaget startar skogsbolag

Det byggs en ny såglinje med såghus i Rågsveden

Dalalist bildas

En helt nytt avancerat hyvleri byggs

Västerdala träkomponenter bildas

Ytterligare en avancerad hyvellinje byggs

Ny såglinje för klentimmer byggs

Nytt justerverk med kamerasortering byggs

Företaget tilldelas Trippel A Diamant av Soliditet

Verksamheterna samlas under varumärket Sveden Trä

Företagets vd Per-Erik Andersson utses till årets företagare i Sverige

DalaFloda Golv förvärvas