Behandlade Trävaror

Genom avancerade tekniker och hållbara metoder erbjuder Sveden Trä ett brett utbud av behandlade trävaror som uppfyller såväl estetiska som funktionella krav. 

Impregnering

Genom att behandla träet med olika träskyddsmedel kan man hämma eller förhindra angrepp från träförstörande organismer.

Tryckimpregnering sker i en autoklav under en kontrollerad process med vätska & vacuum. Tryckimpregnering sker främst med furu och gran. Hos furu är det splintveden som har förmåga att ta upp träskyddsmedel medan kärnveden endast får en ytlig inträngning. För att impregnerad furu ska få bättre beständighet krävs att all splintved impregneras ända in till kärnan. Vid impregnering av gran tränger en begränsad mängd impregneringsmedel in i virket.

För tryckimpregnerat trä som saluförs i de nordiska länderna finns ett klassificeringssystem som utarbetats av NTR (Nordiska Träskyddsrådet) baserat på europeiska standarder för träskyddsbehandlat virke. Vi är godkända & har certifikat för att impregnera NTR-AB, NTR-A samt NTR-GRAN. Vi kan även brunimpregnera (NTR-AB).

Impregnerat trä skall användas utomhus. NTR-Impregnerade produkter behöver inte underhållas utan är en garanti för långvarig beständighet samt skydd mot röta i minst 20år, produkten måste dock användas på rätt sätt. Virket grånar/bleknar med åren, för att behålla en fräschare yta går det att tvätta samt bestrykning med träolja.

Visste du att du kan spara både tid och pengar samtidigt som du minskar miljöpåverkan genom att låta dina trävaror behandlas industriellt? 

Ytbehandling

Genom att välja industriellt målade trävaror så sparar du både tid och pengar. När det kommer till din fasad och annan utvändig  målning så behöver du  inte heller ha någon stress med att täckmåla i och med att träet har ett grundskydd genom den industriella ytbehandligen. När du väl ska toppmåla så har du dessutom de bästa förutsättningarna att få färgen att fästa, vilket också underlättar för dig. 

Akrylat

Akrylatfärg är en vattenbaserad färg. Akrylatfärg är fri från starka lösningsmedel och har en minimal lukt vilket gör den till ett av de miljövänligare alternativen.

Alkyd

Alkydfärg är en oljebaserad färg som ger en hårdare och mer robust yta. Alkydfärg skapar en hållbar yta som är enkelt att underhålla. 

Slam

Slamfärg ger ett bra skydd för det underliggande träet och passar bäst för trävaror som har en ohyvlad yta. Slamfärg  låter träet andas och ommålning med slamfärg är mycket enkelt.   

Certifierad Målad Panel

Certifierad målad panel är en variant av behandlad trävara som Sveden Trä erbjuder. Denna panel har genomgått en specifik process där panelen har kontrollerats och godkänts av en tredje part för att uppfylla specifika kvalitets- och prestandastandarder.

Målningen sker med specialanpassad färg som är utformad för att ge panelen ett vackert utseende samtidigt som den skyddar träet mot väderförhållanden, UV-strålning och andra skador. Fördelarna med denna typ av panel inkluderar enkel installation, lågt underhåll, hållbarhet och estetiskt tilltalande resultat.

Kontakta oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.