Certifierad Målad Panel

Certifierad Målad Panel, CMP,  är ett system för kvalitetssäkring av industriellt ytbehandlade panelbrädor. CMP-systemet säkerställer höga krav på träråvaran, färgen, fuktkvoten och den industriella ytbehandlingsprocessen för att panelbrädorna ska vara optimalt anpassade till framtida funktion. 

Kostnad & tid

CMP-godkända panelbrädor är färdiga att monteras och behöver som mest slutmålas en eller två gånger, beroende på vilken ytbehandlingsklass som använts. Det besparar beställaren kostnaden för färg och tiden att utföra målningen samtidigt som ett bättre resultat uppnås. Genom den industriella målningen skyddas träet innan montering, vilket gör att valet av tidpunkt för att måla färdigt fasaden är flexibel.

Genom de höga kvalitetskraven på CMP-godkända panelbrädor förlängs underhållsintervallen på den utvändiga träfasaden givet att en korrekt montering och slutbehandling utförts. Ett minskat antal underhållsinsatser under fasadens livslängd är avgörande för investeringens totalekonomi och något som bör beaktas vid val av fasadmaterial.

Trygghet

CMP-godkända panelbrädor märks individuellt för att informera om vilket ytterligare arbete som behövs för ett komplett färgsystem och fasadmaterial. Varje panelbräda märks med ytbehandlingsklass, certifikatsnummer och spårbarhetsnummer som försäkrar beställaren om en korrekt tillverkning med tydlig spårbarhet från tillverkning till slutkund. 

Miljö & kvalitet

Att färgen på en träfasad står för en stor del av utsläppen motiverar ökad användning av industriellt målade utvändiga panelbrädor då processen optimerar mängden färg för att uppfylla de funktionskrav som ställs på produkten samtidigt som spill minimeras. Genom att applicera färg under optimala industriella förhållanden förlängs underhållsintervallen och den totala klimatpåverkan kan minskas ytterligare.

 

Genom att använda CMP-godkända panelbrädor garanteras att målningen genomförs på rena och torra träytor från virke som finsågats maximalt fyra veckor innan målningen utförs. Under tiden mellan finsågning och målning samt efter målning förvaras panelbrädorna femsidigt täckta, under tak skyddade mot nederbörd, solljus, smuts och markfukt. Träråvaran för CMP-godkända panelbrädor är av högre kvalitet än vanliga utvändiga panelbrädor. 

VI TÄNKER LÄNGRE

Sveden Trä är ursprung och framtid. Det är övertygelse och anpassning, stolthet och ansvar. Sveden Trä är en kraft som förenar. En kraft som förankrar. I en värld som letar efter genvägar och snabba lösningar är Sveden Trä ett löfte om något som varar.

Kontakta oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.