Det är vi som är

SVeden Trä

Sveden Trä är ursprung och framtid. Det är övertygelse och anpassning, stolthet och ansvar. Sveden Trä är en kraft som förenar. En kraft som förankrar. I en värld som letar efter genvägar och snabba lösningar är Sveden Trä ett löfte om något som varar. 

Vi tänker längre

De stockar som utgör stommen i vår verksamhet var plantor för mer än 100 år sedan. Under ett sekel har de växt sig starka och tåliga. Det är en råvara som kommer med en historia, det är vårt ansvar att ge den en framtid. Att förädla den möjlighet som naturen gett oss och skapa produkter i både furu och gran med ett värde som består.

Därför lovar vi att inte slarva eller tappa skärpan, att lära från det som varit och utveckla det vi har, att hela tiden sträva efter att bli bättre och alltid ta ansvar för de produkter som bär vårt namn. Vi kommer aldrig att söka den korta vägen, vi kommer alltid att tänka längre.

Hållbarhet

För oss på Sveden Trä är hållbarhet alltid aktuellt. Vi gör vad vi kan för vårt företag, men också för samhället vi lever i. Våra certifieringar är en stor del av vårt hållbarhetsarbete. De finns för att säkerställa att våra produkter hanteras på rätt sätt och så att du som kund kan känna dig trygg i vårt samarbete.

Jobba med oss

På Sveden Trä ser vi en fortsatt hög tillväxt och vi rekryterar löpande ny kompetens. Vi är idag ca 150 medarbetare, där alla fyller en viktigt funktion för vår verksamhet. Är du intresserad av att jobba tillsammans med oss?

Läs mer om vad som är 

Aktuellt på Sveden Trä

Välkommen till nya svedentra.se

Hej, och välkommen till Sveden Träs nya hemsida! Som du kanske märkt så har vi uppdaterat vår digitala identitet. Vi är inte helt klara ännu,

Fingerskarvat konstruktionsvirke

Efter flera års målinriktat utvecklingsarbete har vi den erfarenhet och det tekniskt kunnande som krävs för att tillverka fingerskarvat hållfasthetssorterat konstruktionsvirke. Specialiteten är långa profilerade

Skogskunskap: Död ved

En skog innehåller många olika värden, här ska både människan, djur och ända ned till mikroorganismen trivas. En faktor som är viktig för den biologiska

Kontakta oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.