Rapportera om missförhållande genom

Visselblåsning

I syfte att främja ett gott arbetsklimat för våra medarbetare och partners har Sveden Trä upprättat en kanal för visselblåsning där det finns möjlighet att rapportera om oegentligheter.  Det kan gälla saker som redan har inträffat, som är aktuella just nu eller som riskerar att hända.

Mer om visselblåsning

Sveden Träs visselblåsarfunktion erbjuder en användarvänlig webbaserad plattform för att underlätta rapportering av eventuella missförhållanden. Genom visselblåsarkanalen har den som önskar att visselblåsa möjlighet att lämna rapporter både skriftligt och muntligt, alternativt boka tid för ett fysiskt möte. Visselblåsaren ges möjligheten att antingen förbli helt anonym eller välja att dela sina kontaktuppgifter för att underlätta hanteringen av ärendet. 

Trygghet och att bli tagen på allvar är prioriterade funktioner. Den webbaserade rapporteringskanalen hanteras av en intern grupp som tar emot inkomna ärenden och genomför en första bedömning av rapporterna. Visselblåsaren får återkoppling angående hanteringen och resultatet av ärendet, inom ramen för vad som är möjligt utan att avslöja känslig information. Om ett ärende avskrivs, kommer visselblåsaren att informeras om detta.


För den som väljer att vara anonym krävs det att visselblåsaren sparar inloggningsuppgifter vid skapandet av ärendet och sedan själv logga in i systemet för att erhålla information om ärendets handläggning. Därigenom strävar Sveden Träs visselblåsarfunktion efter att skapa en säker och transparent process för dem som vill rapportera om eventuella oegentligheter inom organisationen.

Läs mer om vad som är 

Aktuellt på Sveden Trä

Miljövänligt brandskydd för trävaror lanseras

Sveden Trä är stolta över att tillkännage lanseringen av den fullt automatiserade impregneringsanläggningen, med fokus på miljövänligt brandskydd för trävaror. Brandskyddsimpregneringen är utformad för att

Framgång på BOLIST leverantörsmässa

Mässor skapar möjlighet för att utveckla relationen med såväl nya som befintliga kunder. Samtidigt öppnar det också upp för att presentera produkter och innovationer samt

Kontakta oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.