Trävaror

Våra trävaror kommer från ansvarsfullt skogsbruk och sågas, hyvlas och behandlas på våra anläggningar innan de når ditt projekt. Vi ser också till att de biprodukter som blir till under vår sågverksprocessen återanvänds.

Sågat

Med våra två klingsåglinjer, en modern klentimmerlinje av märket VEISTO och en ARI linje, producerar vi ca 175 000 m³ sågade trävaror årligen, varav ca 40 procent furu och 60 procent gran.

Hyvlat

Sveden Träs hyvlade trävaror tillverkas i olika kvalitéer och profiler. För att säkerställa produkternas hållbarhet och livslängd så genomgår produkterna olika kvalitetskontroller innan de lämnar fabriken.

Biprodukter

Som en del av sågverksprocessen bildas vad vi kallar biprodukter. Biprodukter är den del av råvaran som i huvudsak inte används som  trämaterial.

Behandlade trävaror

Genom avancerade tekniker och hållbara metoder erbjuder Sveden Trä ett brett utbud av behandlade trävaror som uppfyller såväl estetiska som funktionella krav. Genom att välja industriellt behandlade trävaror så kan du spara både tid och pengar samtidigt som du minskar miljöpåverkan.

Kontakta oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.