Lär dig mer om vårt miljövänliga

Brandskydd

Med fokus på hållbarhet erbjuder Sveden Trä tillsammans med burnblock ett miljövänligt brandskydd som en trygg och effektiv lösning.

Introduktion

Sveden Trä är ursprung och framtid. Det är övertygelse och anpassning, stolthet och ansvar. Sveden Trä är en kraft som förenar. I en värld som letar efter genvägar och snabba lösningar är Sveden Trä ett löfte om något som varar.

Tillsammans med Burnblock kan vi stolt presentera möjligheten till leverans av miljövänligt brandskydd. Burnblock förhindrar syre från att nå det behandlade objektet – och utan syre: ingen eld.

facade-burn

Brandskydd för framtiden

Vår brandimpregnering med Burnblock är högeffektiv, giftfri och består endast av naturliga ingredienser som kombineras i en patenterad formel. Burnblock är en osynlig behandling som inte lämnar någon oljig  eller fläckig yta, och inte heller något annat synligt spår. Detta medför att råvaran utan problem kan kombineras med efterbehandling, som exempelvis målning. Vi hjälper er att hitta den bästa lösningen ert objekt. 

Hälsa, Miljö & Säkerhet

Brandskyddet från BURNBLOCK® består av 100% naturliga ämnen och är giftfritt samt 100% biologiskt nedbrytbart. 

Produkterna är också CE-märkta , vilket innebär att produkterna uppfyller Europeiska Unionens krav vad gäller bland annat miljö, hälsa och säkerhet. 

Cradle to cradle

Burnblock® Fire Retardant Powder är  certifierade enligt Cradle to Cradle Gold.

Cradle to Cradle-certifieringen breddar företagets engagemang bortom materiell hållbarhet. Cradle to Cradle inkluderar aspekter som säkerhet och miljö, förbrukning av vatten och energi samt engagemang för social rättvisa. 

c2ccertmark-gold-color-rgb.png

Processen

Vår brandskyddsimpregnering är noggrant utformad och säkerställer såväl hög kvalitet som effektivitet.

Brandskyddet appliceras genom högteknologisk utrustning som säkerställer att träet impregneras jämnt och fullständigt för att garantera optimalt skydd.

Vår process är inte bara effektiv utan också skräddarsydd för att möta våra kunders unika behov och säkerställa att projekten är skyddade mot brand på bästa möjliga sätt.

Brandklasser

Brandklasser används för att klassificera material och byggprodukter baserat på deras brandsäkerhet. Klasserna omfattar olika egenskaper. Brandklasser för brandmotstånd sträcker sig från A till F, där A representerar material med högsta brandsäkerhet och F de med lägst brandsäkerhet. Som komplement till skalan A-F så finns också s1-s3 samt d1-d3 som klassificerar reaktionen vid brandpåverkan. 

Klassificeringen är avgörande för att säkerställa säkerheten i byggnader och finns som vägledning vid val av material. Sveden Träs produkter med en tjocklek på 15-42 mm går att få i den hösta brandklassen för trävaror, B- s1, d0. Från 43 mm och uppåt klassas trävaran inom brandklass B-s2,d0. 

Vad innebär Sveden Träs brandklasser?

B- s1, d0: Sveden Träs varor med en tjocklek mellan 15-42 mm kan fås med brandklass B-s1,d0. Denna brandklass innebär att trävaran inte är bidragande till utveckling av eld eld samt avger en mycket begränsad mängd brandgaser och inga brinnande droppar eller partiklar avges från varan. 

B-s2, d0: För varor som är av tjocklek från 43 mm och uppåt uppnås brandklass B-s2,d0 som till skillnad från ovan nämnda klassificering innebär att varan avger en begränsad mängd brandgaser. Varan är likt klassificeringen ovan inte bidragande till eld och inga brinnande droppar eller partiklar avges från varan.

burnblock-logo-green-combimark-bs1d0-rgb.png
Euroklass
 
Produktexempel
A1Icke brännbara material, obrännbart.Sten, betong, stål
A2Icke-brännbart material. Inget märkbart bidragande till brand.Gipsskivor med tunt papper, mineralull
BMycket lite bidragande till eld.Gipsskivor med tjockt papper, högsta klass brandskyddat trä
CRiskerar att bli övertänd efter viss tid. lite bidragande till eld.Tapet på gipsskiva, lägre klass brandskyddat trä
DRiskerar att bli övertänd, mellanbidragande till eld.Trä och träbaserade skivor
EGer mycket snabb övertändning, högt bidragande till eld.Vissa syntetmaterial
FBrännbart material. Stort bidrag till brandutveckling.Uppfyller inte klass E
Brandgas
s1Avger mycket begränsad mängd med brandgaser
s2Avger begränsad mängd med brandgaser
s3Inget krav på begränsad produktion av brandgaser
Brinnande droppar
d0Brinnande droppar eller partiklar avges inte från byggnadsdelen
d1Brinnande droppar eller partiklar avges i begränsad mängd
d2Inget krav på begränsning av brinnande droppar och partiklar

Kontakta oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.