Läs mer om

Sponsring inom Sveden trä

Sveden Träs sponsring sker i första hand på lokal nivå, där Sveden Träs verksamheter bedrivs och där våra medarbetare lever. Vi vill att vår sponsring ska göra skillnad och fokuserar på verksamheter där barn och ungdomar prioriteras samt där likabehandling, jämställdhet, mångfald och integration är viktiga delar, det kan vara inom t ex idrott eller kultur. 

Är du intresserad av skogen? Driver du någon aktivitet för barn & unga? Tveka inte att höra av dig till oss.

Ansök om sponsring

Ansökningar hanteras två gånger per år. Sista ansökning inför varje bearbetning är: 31/5 samt  30/11.
Ansökan gällande sponsring skickas till jennifer.danielsson@svedentra.se och ska innehålla följande:

 • Ditt fullständiga namn
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Webbplats och/eller sociala medier
 • Beskrivning av verksamheten som önskar sponsring.
 • Beskriv hur sponsringen är relevant för Sveden Trä.
 • Hur sponsringen är med och utvecklar bygden?
 • Omfattning på önskad sponsring, tid och resurs.

Du kan också välja att fylla i  formuläret nedan.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Sponsringspolicy

Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder som syftar till att skapa nytta för två eller flera parter. De sponsrade ges avtalade förmåner och förväntas med det skapa värde för Sveden Trä genom avtalad motprestation. Avtalas inga krav på motprestation så räknas det inte som sponsring, utan det är då en fråga om gåva, donation eller utbyte av tjänst. Det är viktigt att särskilja dessa på grund av redovisning av skatter. 

Ett formellt avtal ska därför alltid upprättas vid sponsring, denna policy ligger till grunden för arbetet med sponsring hos Sveden Trä.

VAD ÄR MÅLET MED SPONSRINGEN?

Sponsring är en del av Sveden Träs långsiktiga strategi att verka som en ansvarstagande aktör i samhället. Vår sponsring sker därför i första hand på lokal nivå, där Sveden Träs verksamheter bedrivs och där våra medarbetare lever.

SPONSRINGEN SKA:
 • Stärka Sveden Träs lokala närvaro och samtidigt visa på Sveden Träs roll som en ansvarstagande samhällsaktör.
 • Stödja marknadsföringen av Sveden Trä, både sett till produktportfölj samt som arbetsgivare.
 • Skapa möjligheter för möten med viktiga intressenter.
 • Skapa mervärden och indirekt öka värdet för ägare och medarbetare.
 
SVEDEN TRÄ SPONSRAR:
 • Verksamheter/Aktiviteter där barn och ungdomar prioriteras samt där likabehandling, jämställdhet, mångfald och integration är viktiga delar, det kan vara inom t ex idrott eller kultur.
 • Projekt som ökar kännedomen i samhället om skogsbruk, skogsbranschen och vår industri.
 • Projekt/initiativ som månar om det lokala.
 
SVEDEN TRÄ SPONSRAR INTE:
 • Enskilda personer
 • Politiska och/eller religiösa verksamheter.
 • Verksamheter som strider mot Sveden Träs värderingar.
 • Verksamheter med osund ekonomi.
 
BESLUT GÄLLANDE SPONRING TAS AV:
 • Sveden Trä: Ledning, Marknad.
 • Sveden Trä, skogsavdelning: Ledningen, Marknad.
 • Dalalist: Platschef, Marknad.
 • DalaFloda: Platschef, Marknad.