Biprodukter

Som en del av sågverksprocessen bildas vad vi kallar biprodukter. Biprodukter är den del av råvaran som inte blir till plankor och brädor.

Bark & Sågspån

Bark används huvudsakligen som bränsle i vår egen och externa pannor medan sågspånet används till pelletsproduktion.  

Sågspån används som strö till djur, för täckdikning och eldning samt forskning. I ny forskning har man börjat utvinna kemiska produkter ur sågspån.  

Cellulosaflis

Cellulosaflis kommer från den yttersta delen (splinten) av stockarna och används inom cellulosaindustrin för att ta fram papper, kartong, fluffmassaprodukter och vätskekartong.

Ur cellulosaflisen sorteras pinnflis ut, som är ett mellanting mellan cellulosaflis och sågspån. Sveden Trä använder även det som bränsle till den egna pannan. 

Kutter - och klyvspån

Vid justering och vidareförädling uppstår också kutter- och klyvspån. Kutterspån används till pelletsindustrin samt som torrströ till djur. Klyvspånet är mycket fint och blandas ofta med kutterspån. 

Klyvspån används också för att att samla upp spill av olja och diesel på grund av sin absorberande effekt. 

Visste du att?

Samtliga biprodukter kan användas som täckmaterial och gångar vid växthus, lekplatser, utomhusställningar med mera. Våra biprodukter funkar också bra som isolering vid exempelvis lagring av snö. 

VI TÄNKER LÄNGRE

Genom att återanvända biprodukter kan vi minska avfallet och främja en mer hållbar och resurseffektiv industri. Vill du veta mer om hur vi hanterar våra biprodukter?

Kontakta oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.