Genom skogen hördes en fura falla. Den föll för att vi skulle kunna stå, mot vädrets krafter och nattens kyla. Noggrant, tålmodigt och nyfiket utforskade vi trädet. I det såg vi möjligheterna, och gjorde dem till verklighet.

Förvalta din skog tillsammans med oss

Låt din råvara stanna där den hör hemma. Med en radie på ca 15 mil från sågverket i Rågsveden, Äppelbo köper vi upp det timmer som utgör grunden för Sveden Träs verksamhet. Råvaran från de tätbevuxna träden i vår bygd blir den första länken i kedjan av den kvalité som kännetecknas av Sveden Trä. Genom att anlita Sveden Trä för att förvalta din skog så ser du till att din råvara gör skillnad.

Produkter & Tjänster

Den furu och gran som vuxit i vårt omland, blivit omhändertagen av skogsägare och vidareförädlad på någon av våra anläggningar utgör stommen för vår verksamhet. 

Vi tänker längre

Sveden Trä är ursprung och framtid. Det är övertygelse och anpassning, stolthet och ansvar. Sveden Trä är en kraft som förenar. En kraft som förankrar. I en värld som letar efter genvägar och snabba lösningar är Sveden Trä ett löfte om något som varar.

Tradition och historia
Yrkesskicklighet
Stolthet

Ta del av nyheter och annat aktuellt på Sveden Trä

Våra senaste Nyheter

Välkommen till nya svedentra.se

Hej, och välkommen till Sveden Träs nya hemsida! Som du kanske märkt så har vi uppdaterat vår digitala identitet. Vi är inte helt klara ännu,

Fingerskarvat konstruktionsvirke

Efter flera års målinriktat utvecklingsarbete har vi den erfarenhet och det tekniskt kunnande som krävs för att tillverka fingerskarvat hållfasthetssorterat konstruktionsvirke. Specialiteten är långa profilerade

Skogskunskap: Död ved

En skog innehåller många olika värden, här ska både människan, djur och ända ned till mikroorganismen trivas. En faktor som är viktig för den biologiska

Rågsveden

Rågsveden är hjärtat i Sveden Träs verksamhet. Det var i Rågsveden allting startade år 1934 när den första ångsågen sattes i bruk av några driftiga bönder. Sågen blev en livsnerv i bygden och fick en stor betydelse för lokalsamhället.