Läs mer om

Vår historia

Sveden Trä är ursprung och framtid. Det är övertygelse och anpassning, stolthet och ansvar. Sveden Trä är en kraft som förenar. En kraft som förankrar. I en värld som letar efter genvägar och snabba lösningar är Sveden Trä ett löfte om något som varar. 

Sveden trä kännetecknas av

Tradition & Historia

Yrkesskicklighet

Stolthet

Sveden Trä är ett företag som präglas av tradition och historia, där den lokala förankringen format verksamheten. Möjligheten att leva och arbeta i hjärtat av Dalarna är en stark drivkraft. Här utgår vi ifrån den lokala råvaran och använder vår moderna teknik och yrkesskicklighet för att skapa träprodukter av högsta kvalitet. Vi är stolta över bygden vi bor i och företaget vi jobbar på, därför känner vi också ett ansvar för de produkter som företaget producerar.

Sveden Trä drivs nu av

Tredje generationen Andersson

Idag drivs Sveden Trä av Per-Erik Andersson, barnbarn till Aron Andersson. Dottern Katharina och sonen Richard är båda verksamma inom bolaget. 

Sveden trä genom åren

1934
1959
1984
1987
1988
1993
2003
2004
2007
2009
2012

Rågsveden Ångsåg startar sin produktion

Allt börjar 1934 då några driftiga bönder i Äppelbo använder sina gemensamma krafter för att bygga upp Rågsveden Ångsåg. Sågen blir en livsnerv i bygden och får stor betydelse för lokalsamhället. Under 50-talet omkommer huvudägaren och framtiden för sågverket ser dystert ut.

Familjen Andersson tar över verksamheten

Aron Andersson letar  efter nya utmaningar. Med hjälp av Äppelbo kommun, som ser värdet i att sågen hamnar hos en ägare med långsiktiga planer, kan Aron ta över verksamheten. 

 

Sågen får sitt första moderna hyvleri

En framgångsrik sågverksamhet bygger på ett ständigt flöde av förbättringar, samtidigt finns det vissa avgörande satsningar som gjort Rågsveden till vad det är idag. En sådan är investeringen i sågens första hyvel. Det markerar starten på den fina vidareförädling som idag blivit företagets signum.

Företaget startar skogsbolag

En annan strategisk satsning som visat sig vara avgörande är när Sveden Trä bildar ett skogsbolag med uppgift att trygga sågens timmerförsörjning.

Ny såglinje med såghus

Per-Erik och Karl-Inge, som vid den här tiden tagit över ansvaret för företaget beslutar att bygga en helt ny såglinje. Den gamla ramsågen ersätts av en ny reducerklingsåg från Ari 1984, och direkt dubblas produktionen. 

Dalalist bildas

Under årens lopp är det inte bara sågverket som utvecklats. Hela tiden har familjen Andersson sökt nya möjligheter att stärka sin verksamhet. 1987 bestämmer man sig för att köpa den anrika listfabriken Malungs Listhyvleri och så bildas Dalalist.

En helt nytt avancerat hyvleri byggs

Västerdala träkomponenter bildas

Man startar också upp en helt ny ytbehandlingslinje och 1993 är det dags att ta över lokaler och maskiner från det som en gång var Faluhus produktion i Vansbro, och på så vis skapas Västerdala Träkomponenter. Där ligger idag företagets två målerilinjer.

Ytterligare en avancerad hyvellinje byggs

Ny såglinje för klentimmer byggs

Sågsatsningen som gjordes 1984 följs upp upp med en ny modern klentimmerlinje från Veisto och återigen lyfter sågens kapacitet avsevärt.

Nytt justerverk med kamerasortering byggs

Verksamheterna samlas under Sveden Trä

Verksamheterna fortsätter att expandera och 2009 skapas det gemensamt företagsnamnet Sveden Trä, som ett verktyg för att med gemensamma krafter bearbeta marknaden. Samtidigt tilldelas företaget Trippel-A Diamantdiplom för högsta kreditvärdighet i Soliditets kreditratingsystem för 20 år i rad.

DalaFloda Golv förvärvas

Verksamheten DalaFloda Golv tillkommer efter att man lyckas lägga det vinnande budet på verksamheten. Nu kan Sveden Trä äntligen gå ut på marknaden och erbjuda ett heltäckande sortiment av vidareförädlade och ytbehandlade trävaror såsom list, innerpanel, ytterpanel och massiva trägolv.

En ny mätstation tas i drift

Aktuellt

Läs mer om vad som händer på Sveden Trä i vår blogg.

Hållbarhet

Läs om vårt hållbarhetsarbete och våra certifieringar.

Att äga skog

Får vi lov att hjälpa dig framåt i ditt skogsägande?

Kontakta oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.