Här hittar du vår 

Betalinformation

Nedan finner ni alla uppgifter för betalning och fakturering. Uppgifterna gäller för samtliga enheter inom Sveden Trä.

SVEDEN TRÄ

Näset 117
786 94 Äppelbo

Organisationsnummer: 556152-4470
VAT Number: SE556152447001

PDF-FAKTURA
Leverantörsfakturor skickas i första hand som PDF-faktura till invoice@svedentra.se

FAKTURAFRÅGOR
Ärenden till ekonomiavdelningen hänvisas till finance@svedentra.se

BANK
Svenska Handelsbanken (SHB)
Järnvägsgatan
786 33 VANSBRO
Tel: 0281-594460
Fax: 0281-711 56
Bankgiro: 472-3086
Kontorsnummer: 6473

 

KONTONUMMER

SEK
Konto: 304 753 432
IBAN: SE68 6000 0000 0003 0475 3432
SWIFT/BIC: HANDSESS

BETALNINGAR från UTLANDET till SVENSKT konto:

EURO/SE
konto: 99 42 865 719
IBAN: SE59 6000 0000 0000 4286 5719
SWIFT/BIC: HANDSESS

GBP/SE
konto: 99 48 179 329
IBAN: SE51 6000 0000 0000 4817 9329
SWIFT/BIC: HANDSESS