Skogliga tjänster

Att äga och förvalta skog kommer med glädje och ansvar. Vi på Sveden Trä vill underlätta för dig som skogsägare och stöttar dig gärna i hanteringen av din skog för bästa avkastning för såväl dig själv som miljön. Här kan du läsa om de tjänster som vi kan hjälpa dig med. 

Certifiera din skog

Att certifiera sig är en frivillig insats för skogens alla värden samtidigt som det ökar din konkurenskraft på marknaden.

Ekonomisk Rådgivning

Hur ska du fördela det du får i avkastning av skogen? Ska hela försäljningssumman betalas ut direkt eller ska du göra en betalningsplan? Vi hjälper dig att utnyttja de skattetekniska möjligheter som finns med skogskonto, räntefördelning, periodiseringsfonder, med mera. 

Våra skogliga tjänster

Vi som jobbar på skogsavdelningen känner skogen här och har lång erfarenhet av att förvalta den. Därför kan du vända dig till oss för råd och service kring alla ärenden som rör din skog.

Röjning skapar tillväxt. Genom att röja i skogen för du över tillväxten till de mest värdefulla träden. Visserligen uppstår en kostnad när du röjer, men du kan vara säker på att du får en bättre avkastning i framtiden. Det är en åtgärd som lönar sig.

Skogen fungerar på samma sätt som morotslandet. En del gallras bort för att ge ökat livsutrymme åt de träd som du vill satsa på. Utan gallring uppstår självgallring och träd dör i konkurrensen med varandra. Samtidigt får de som överlever mindre utrymme och växer sämre än vad de skulle gjort i en gallrad skog.

Slutavverkning

Som skogsägare är det viktigt att fundera på när du ska avverka skogen. Slutavverkning bör ske när skogen har vuxit klart, vanligtvis när träden är mellan 60 till drygt 100 år gamla. Men även andra faktorer påverkar ditt beslut, till exempel risken för skador på skogen och din ekonomiska situation.

Vi markbereder ofta avverkade skogsområden för att underlätta skogens föryngring. Genom att blottlägga mineraljorden får plantan möjlighet att växa upp i en mer näringsrik miljö.

Enligt skogsvårdslagen måste du anlägga ny skog senast under tredje året efter avverkningssåret. Att hoppa över markberedning och plantering betyder nästan alltid förlorad tid och dyra extraåtgärder.

Kontakta oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.