Integritetspolicy

Lägg till din rubriktext här

Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder som syftar till att skapa nytta för två eller flera parter. De sponsrade ges avtalade förmåner och förväntas med det skapa värde för Sveden Trä genom avtalad motprestation. Avtalas inga krav på motprestation så räknas det inte som sponsring, utan det är då en fråga om gåva, donation eller utbyte av tjänst. Det är viktigt att särskilja dessa på grund av redovisning av skatter. 

Ett formellt avtal ska därför alltid upprättas vid sponsring, denna policy ligger till grunden för arbetet med sponsring hos Sveden Trä.Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder som syftar till att skapa nytta för två eller flera parter. De sponsrade ges avtalade förmåner och förväntas med det skapa värde för Sveden Trä genom avtalad motprestation. Avtalas inga krav på motprestation så räknas det inte som sponsring, utan det är då en fråga om gåva, donation eller utbyte av tjänst. Det är viktigt att särskilja dessa på grund av redovisning av skatter. 

Ett formellt avtal ska därför alltid upprättas vid sponsring, denna policy ligger till grunden för arbetet med sponsring hos Sveden Trä.Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder som syftar till att skapa nytta för två eller flera parter. De sponsrade ges avtalade förmåner och förväntas med det skapa värde för Sveden Trä genom avtalad motprestation. Avtalas inga krav på motprestation så räknas det inte som sponsring, utan det är då en fråga om gåva, donation eller utbyte av tjänst. Det är viktigt att särskilja dessa på grund av redovisning av skatter. 

 

Ett formellt avtal ska därför alltid upprättas vid sponsring, denna policy ligger till grunden för arbetet med sponsring hos Sveden Trä.Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder som syftar till att skapa nytta för två eller flera parter. De sponsrade ges avtalade förmåner och förväntas med det skapa värde för Sveden Trä genom avtalad motprestation. Avtalas inga krav på motprestation så räknas det inte som sponsring, utan det är då en fråga om gåva, donation eller utbyte av tjänst. Det är viktigt att särskilja dessa på grund av redovisning av skatter. 

Lägg till din rubriktext här

Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder som syftar till att skapa nytta för två eller flera parter. De sponsrade ges avtalade förmåner och förväntas med det skapa värde för Sveden Trä genom avtalad motprestation. Avtalas inga krav på motprestation så räknas det inte som sponsring, utan det är då en fråga om gåva, donation eller utbyte av tjänst. Det är viktigt att särskilja dessa på grund av redovisning av skatter. 

Ett formellt avtal ska därför alltid upprättas vid sponsring, denna policy ligger till grunden för arbetet med sponsring hos Sveden Trä.Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder som syftar till att skapa nytta för två eller flera parter. De sponsrade ges avtalade förmåner och förväntas med det skapa värde för Sveden Trä genom avtalad motprestation. Avtalas inga krav på motprestation så räknas det inte som sponsring, utan det är då en fråga om gåva, donation eller utbyte av tjänst. Det är viktigt att särskilja dessa på grund av redovisning av skatter. 

Ett formellt avtal ska därför alltid upprättas vid sponsring, denna policy ligger till grunden för arbetet med sponsring hos Sveden Trä.Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder som syftar till att skapa nytta för två eller flera parter. De sponsrade ges avtalade förmåner och förväntas med det skapa värde för Sveden Trä genom avtalad motprestation. Avtalas inga krav på motprestation så räknas det inte som sponsring, utan det är då en fråga om gåva, donation eller utbyte av tjänst. Det är viktigt att särskilja dessa på grund av redovisning av skatter. 

 

Ett formellt avtal ska därför alltid upprättas vid sponsring, denna policy ligger till grunden för arbetet med sponsring hos Sveden Trä.Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder som syftar till att skapa nytta för två eller flera parter. De sponsrade ges avtalade förmåner och förväntas med det skapa värde för Sveden Trä genom avtalad motprestation. Avtalas inga krav på motprestation så räknas det inte som sponsring, utan det är då en fråga om gåva, donation eller utbyte av tjänst. Det är viktigt att särskilja dessa på grund av redovisning av skatter.