Rundstav profilnummer 31

Rundstaven är tillverkad av kvistfri furu och kan beställas obehandlad eller färdigbehandlad i valfri kulör. För att minimera miljöpåverkan är ytbehandlingen vattenbaserad. Dimensioner (mm) 8×10, 12×15, 25×28, 33×44

Planhyvlat profilnummer 36

Den planhyvlade listen är tillverkat av kvistfri furu och kan beställas obehandlad eller färdigbehandlad i valfri kulör. För att minimera miljöpåverkan är ytbehandlingen vattenbaserad. Dimensioner (mm) 8×21, 8×27, 8×33, 8×44, 8×57, 8×70, 8×95, 12×21, 15×21, 15×33, 15×44, 15×70, 15×95, 21×21, 21×33, 21×44, 21×70, 21×95, 21×120, 21×145

Överliggare profilnummer 28

Överliggaren är tillverkad av kvistfri furu och kan beställas obehandlad eller färdigbehandlad i valfri kulör. För att minimera miljöpåverkan är ytbehandlingen vattenbaserad. Dimensioner (mm) 45×95

Kvartstav profilnummer 33

Kvartsstaven är tillverkad av kvistfri furu och kan beställas obehandlad eller färdigbehandlad i valfri kulör. För att minimera miljöpåverkan är ytbehandlingen vattenbaserad. Dimensioner (mm) 9×9, 12×12, 15×15

Kakellist profilnummer 26

Listen är tillverkad av kvistfri furu och kan beställas obehandlad eller färdigbehandlad i valfri kulör. För att minimera miljöpåverkan är ytbehandlingen vattenbaserad. Dimensioner (mm) 15×120

Handledare profilnummer 27

Handledaren är tillverkad av kvistfri furu och kan beställas obehandlad eller färdigbehandlad i valfri kulör. För att minimera miljöpåverkan är ytbehandlingen vattenbaserad. Dimensioner (mm) 32×120