Z-Panel

Ytterpanelen är tillverkad av finkvistig gran och kan levereras obehandlad eller ytbehandlad. Den ytbehandlade ytterpanelen målas två gånger, en grund- och en mellanstrykning i valfri kulör. Vi erbjuder färgsystem som alkyd-, akrylat- eller slamfärg. Av ekonomiska och tidsbesparande skäl är ytbehandlade ytterpaneler mycket fördelaktiga. Ytterpanelerna är klara för montering, dock ska en sista toppfärg strykas […]

Gavelbräda/Råplan

Hyvlad på 3 sidor med rillade kanter och finsågad framsida. Vår industriellt målade träpanel är grundmålad och toppmålad. Kan specialbeställas i valfri RAL-kulör.