Innerpanel TGV 4019

Z-Panel

Ytterpanelen är tillverkad av finkvistig gran och kan levereras obehandlad eller ytbehandlad. Den ytbehandlade ytterpanelen målas två gånger, en grund- och en mellanstrykning i valfri kulör. Vi erbjuder färgsystem som alkyd-, akrylat- eller slamfärg.

Av ekonomiska och tidsbesparande skäl är ytbehandlade ytterpaneler mycket fördelaktiga. Ytterpanelerna är klara för montering, dock ska en sista toppfärg strykas på inom 12 månader. Fingerskarvade och ytbehandlade ytterpaneler upp till 7,5 meter är en av våra specialiteter.

Träslag Nominell dimension Aktuell dimension Täckande bredd Förbrukn. lpm/m² Längder meter ¹ Ytbehandling Sortering Beteckn. Bunt Paket Ritning
Gran 25×125 21×120 105 9,52 4,20 – 5,40 Impregnerad G95 162 st PDF
 

Kontakta oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.