Rågsvedens såg

Våra produkter är resultatet av den moderna teknik och gedigna yrkeskunskap som finns vid Rågsveden. Sågverket, som ligger i Äppelbo, är hjärtat i vår verksamhet. Här finns en stolt historia och en ännu starkare drivkraft framåt. Vi har under lång tid utvecklat våra processer och kan idag snabbt ställa om vår produktion för att möta våra kunders olika behov.

Två såglinjer

Med våra två klingsåglinjer producerar vi ca 130 000 m³ justerad vara årligen, varav ca 60 % är furu. Timmer upp till 23 cm i toppdiameter sågas på modern klentimmerlinje av märket VEISTO och det grövre timret, upp till 36 cm i toppdiameter, på den flexibla ARI linjen.

En ny panna, 18 kammartorkar och 2 kanaltorkar

För att producera en sprickfri trävara av högsta kvalitet krävs kunnande, erfarenhet och modern torkteknik. Under 2012 investerade vi i en ny energisnål och effektiv panna med en kapacitet på 10 megawatt. Det innebär bland annat att vi idag kan torka virke ned till en fuktnivå på 8 %. För närvarande har vi 18 stycken kammartorkar och två stycken energieffektiva kanaltorkar. Torkprocessen styrs och bevakas in i minsta detalj för att uppnå ett optimalt slutresultat.

Justerverk med helautomatisk kapning och sortering

I det högkapacitetsverk som vi tog i drift 2007 kapas, sorteras och paketeras det torkade virket efter kundens önskemål. Sorteringen och kapningen sker helautomatiskt med hjälp av realtidsbildbehandlings- och optimeringssystemet BoardMaster från Finscan. Systemet färgfotograferar alla sidor på det virke som sedan utvärderas utifrån våra inprogrammerade kvalitetsregler. Här kan olika kund- och förädlingskvaliteter produceras parallellt med våra standardkvaliteter.

Woodeye

2 hyvlar ger oss en modern och flexibel produktion

Vi har i dagläget två hyvlerier, en äldre hyvel och en ny hybridhyvel från Waco av modell 30XL. Den moderna hyveln har en maxhastighet på 150 m/min, vilket ger oss en effektiv produktion med hög precision. Under 2010 byggde vi om våra hyvlerilokaler och genom att dessutom investera i en kamerasortering med en WoodEye 5 har vi skapat ett av Sveriges modernaste hyvlerier. Samtidigt använder vi fortfarande vår äldre hyvel för att möta efterfrågan på specialhyvlingar och kundanpassade lösningar. Bland annat erbjuder vi idag våra kunder exaktkapning, droppkant och specialpaketering.

Vi är väldigt stolta över den utvecklingen som beskrivs ovan, samtidigt vet vi att den i morgon tillhör historien. Nyckeln till vår framgång ligger också i att vi hela tiden blickar framåt, att vi fortsätter att utveckla och förbättra vår produktion av sågade trävaror. Det är vad som gjort oss till den pålitliga och uppskattade leverantör vi är idag.