Vi är din skogsavedlning

Vi som jobbar på skogsavdelningen ger dig råd och service om allt som händer i din skog. Tillsammans med våra entreprenörer utför vi avverkningar, gallringar och hjälper till med plantering, markberedning och röjning. Vi kan också bistå med ekonomisk rådgivning och vid framtagandet av skogsbruksplaner. Är du intresserad av att certifiera din skog så har vi kompetensen och nätverket att stötta dig i din certifierings-resa.

Vi lever och verkar där din skog finns, därför vet vi också hur man tar hand om den på bästa sätt. Välkommen att kontakta oss för att ta reda på vad vi kan göra för dig och din skog.

Kontakta oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.