Skogskunskap: Död ved

En skog innehåller många olika värden, här ska både människan, djur och ända ned till mikroorganismen trivas. En faktor som är viktig för den biologiska mångfalden är död ved. När vi utför skogliga åtgärder är vi skyldiga att lämna eller tom skapa död ved för att skogen ska bli en levande skog. Är du intresserad av att veta mer om vårt arbete för skogen? Kontakta någon av våra råvaruinköpare så berättar de mer!

Exempel på hur död ved kan se ut.

Kontakta oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.