Det är vi som är

SVeden Trä

Här delar vi på Sveden Trä med oss av det som händer inom koncernen. Du hittar också inspiration och tips om våra produkter.  Har du byggt med material från Sveden Trä, DalaFloda eller Dalalist och vill dela med dig? Kontakta oss gärna. 

Skogskunskap: Död ved

En skog innehåller många olika värden, här ska både människan, djur och ända ned till mikroorganismen trivas. En faktor som är viktig för den biologiska

Läs mer »