Z-Panel

Ytterpanelen är tillverkad av finkvistig gran och kan levereras obehandlad eller ytbehandlad.